Các mẫu hoa Bàn TiệcBáo giá chi tiết (từ trái sang phải)

- Sân khấu: "Call me"

- Bàn hỷ : 1.000.000 VNĐ

- Bàn rượu 1 : 500.000 VNĐ
- Bàn rượu 2 : 300.000 VNĐ

- Bàn tiệc 1: "Call me"
- Bàn tiệc 2: "Call me"
- Bàn tiệc 3: "Call me"
No posts.
No posts.